Brugsbetingelser

I betragtning af de mange muligheder og dermed også risici, internettet indebærer, beder vi dig bemærke følgende generelle betingelser for brugen af vores website, som vi har indført af hensyn til din og vores egen beskyttelse. Tak for din forståelse.

3. Undtagelser

Dette website er udelukkende beregnet til at blive brugt af indbyggerne i det land, som du valgte i popup-vinduet, da du åbnede www.beiersdorf.com, og det overholder alle lokale bestemmelser. Materialet på dette site, inklusiv produkter, serviceydelser og information, er måske ikke passende eller tilgængeligt alle steder uden for denne jurisdiktion. I den udstrækning tilbud, produkter eller serviceydelser, der er gjort tilgængelige, eller som kommunikeres ud gennem dette site, er ulovlige ifølge gældende lov i det land, du har valgt, er de ugyldige.

Besøg www.beiersdorf.com og vælg lokalitet for at blive ført videre til den rette side.

1. Personlige data

Bemærk venligst vores fortrolighedserklæring vedrørende spørgsmål om datahåndtering og privatliv.

4. Copyrights, varemærker og anden intellektuel ejendomsret

Alt indhold på vores website, herunder tekster, billeder, grafik samt lyd- og videofiler er vores ejendom, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. (Bemærk i denne forbindelse erklæringen vedrørende hyperlinks under punkt 5). Dette kopibeskyttede indhold må, hvis der ikke er indhentet udtrykkelig tilladelse, kun bruges af private og må ikke bruges til offentlige eller kommercielle formål (downloads, reproduktioner osv.). Ændringer, oversættelser eller anden redigering eller bearbejdning af indholdet må kun foretages med forudgående skriftlig accept fra Beiersdorf AG.Uautoriseret brug eller misbrug af Beiersdorf AGs registrerede varemærker eller logoer er forbudt.Bemærk, at enhver krænkelse af vores copyright eller anden intellektuel ejendomsret kan få civilretlige og/eller kriminalretlige konsekvenser.

5. Ansvarsfraskrivelse

Der er gjort en stor indsats for at sikre sammensætning og gyldighed af de oplysninger, der er indeholdt i dette website. Ikke desto mindre kan vi ikke påtage os ansvaret for indholdets aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed og/eller kvalitet.Dette website indeholder hyperlinks til websites, der er udgivet af andre udbydere. Beiersdorf AG kender ikke det fulde indhold af tredjeparters websites og påtager sig ikke noget ansvar for, og giver ikke nogen garantier, med hensyn til ulovligt indhold eller juridiske krænkelser på tredjeparters websites. Men Beiersdorf AG fjerner øjeblikkeligt links eller indhold, hvis virksomheden bliver opmærksom på, at indholdet er i uoverensstemmelse med gældende love.
Dette website er beregnet til at give generelle oplysninger og er på ingen måde nogen erstatning for medicinsk eller lægelig rådgivning. Hvis du ønsker professionelle råd, bedes du kontakte en læge eller en anden specialist. Beiersdorf AG påtager sig ikke noget ansvar for handlinger, der foretages på grundlag af oplysningerne på dette website.

Brug af dette website og downloading af data sker på brugerens eget ansvar. Beiersdorf AG påtager sig ikke noget ansvar for skader, især på brugerens datafiler, hardware og/eller software, der rammer som følge af en sådan handling. Ansvaret for bevidste hensigter og grov uagtsomhed forbliver upåvirket.

2. Opdateringer af brugsbetingelser

På grund af løbende tekniske og juridiske fornyelser er vi en gang imellem nødt til at tilføje nye brugsbetingelser og/eller opdatere de eksisterende. Kontrollér derfor datoen for sidste opdatering, hver gang du bruger vores website. Den sidste opdatering er fra august 2010.

6. Lukningsbestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, skal gyldigheden eller håndhævelsen i den pågældende retskreds for en hvilken som helst anden bestemmelse i brugsbetingelserne forblive upåvirket.
Hvis du ønsker at indberette juridiske krænkelser på vores websites, så tøv ikke med at kontakte os.

Beiersdorf A/S
Sydhavnsgade 16
2nd Floor
DK-2450 Copenhagen
Denmark

Telefon: +45 3345 0000
Fax: +45 3345 0000

Elektronisk kontakt